Dagmar Hynčicová

účetnictví a daňová evidence a propagační služby


Služby


Vedení účetnictví

- příprava účetních dokladů a jejich zpracování
- zpracování DPH, souhrnné hlášení
- evidence hmotného a nehmotného majetku
- účetní závěrka
- výkazy zisků a ztrát, rozvaha, statistické výkazy
- rekonstrukce účetnictví
- zastupování na úřadech
- interní výstupy dle potřeb klienta


Daňová evidence

- příprava účetních dokladů a jejich zpracování
- zpracování DPH
- účetní závěrka
- evidence majetku
- přehledy SP a ZP
- rekonstrukce účetnictví
- zastupování na úřadech

Mzdy a personalistika

- zpracování mezd
- výplatní listiny, příkaz k úhradě
- přehledy SP a ZP
- rekapitulace mezd
- ELDP
- kontroly SP a ZP
- zákonné pojištění zaměstnanců
- registrace
- hlášení nástupů a výstupů
- mzdové listy
- prohlášení poplatníka, potvrzení zaměstnancům


Daně

- daně z příjmu fyzických osob
- daně z příjmu právnických osob
- daň z přidané hodnoty
- daň silniční
- daň ze závislé činnosti, srážková daň
- daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti

Domů Ceník Služby Ostatní služby Kontakty Kariéra Příhlášení